نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ما لرها , غارتگریم یا مللی مانند فارس و عرب و ترک و غیره ؟؟ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 5
زلزله زنگ خطر ندارد باید ایمنی جان مردم بالا برود نوشته شده توسط اتابک لرستانی 23
ایران و چه باید کردش با ملیتهایش نوشته شده توسط اتابک لرستانی 53
کردستان ؛ مبارک است رفراندم استقلال نوشته شده توسط administrator 134
ناراضیان امضا کننده طومار40000نفری کجائید؟ نوشته شده توسط administrator 117
مردم رامهرمز لرهای بختیاری و لرهای بهمئی هستند نوشته شده توسط اتابک لرستانی 140
آقای کسروی چرا از جانبازی لرهای بختیاری در مشروطیت ننوشتی؟ آکاه نبودم! نوشته شده توسط اتابک لرستانی 105
سلام ودرود به ددویل و گویل هفت وچهار لنگ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 143
تکرار تاریخ بشکل دیگر؛ تعویض جای یک قصاب ملت لر با صدها قصاب ملت ستمدیده لر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 83
هدف ما ؛ اصلاح امور مملکت بالاخص لرها و آزادی تمام ملت نوشته شده توسط اتابک لرستانی 173