نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اعتبار م ، هویتم است . نوشته شده توسط اتابک لرستانی 157
وضعیت اضطراری است؛ وقت را تلف نکنید نوشته شده توسط اتابک لرستانی 220
جنبش‌بیشماران ؛یکباره بدون امکان پیش بینی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 232
آغازکنندگان حرکت‌های خیابانی پایان‌دهنده آن نخواهند بود نوشته شده توسط اتابک لرستانی 219
ما لرها , غارتگریم یا مللی مانند فارس و عرب و ترک و غیره ؟؟ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 180
زلزله زنگ خطر ندارد باید ایمنی جان مردم بالا برود نوشته شده توسط اتابک لرستانی 237
ایران و چه باید کردش با ملیتهایش نوشته شده توسط اتابک لرستانی 252
کردستان ؛ مبارک است رفراندم استقلال نوشته شده توسط administrator 320
ناراضیان امضا کننده طومار40000نفری کجائید؟ نوشته شده توسط administrator 300
مردم رامهرمز لرهای بختیاری و لرهای بهمئی هستند نوشته شده توسط اتابک لرستانی 319