نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ایران نماینده خودخوانده شیعه آیابجنگ دنیای سنت میرود؟ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 122
نام لر، نماد هویت ما هست نوشته شده توسط اتابک لرستانی 178
مسائل و مشکلات ملیت لر با ادبیات ساده لری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 188
کشوری بر «لبه پرتگاه» و عدم پاسخگویی خامنه‌ای نوشته شده توسط اتابک لرستانی 271
در باره تخریب خانه ها در خرم آباد توسط شهرداری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 274
رهبر مسيحيان جهان خيال همه را راحت كرد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 352
ما لرها همه سردار اسدیم و تا سر داریم سر میشکنیم نوشته شده توسط اتابک لرستانی 455
چهلمین سالگرد جاودانگی دکتر پیشتاز هوشنگ اعظمی لرستانی گرامی باد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 261
بمانند صفخه خرم آبادیها در فیس بوک مفید باشیم نوشته شده توسط اتابک لرستانی 465
بخشی از مناطق لر نشین را اب برده و بسیاری را خواب برده نوشته شده توسط اتابک لرستانی 523