نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قتل عام ,اعدام خوب و اعدام بد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1300
ترانه ای فلک در تظاهرات آلمان نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1396
اشگان دژاگه بازیکن آلمان!اشتباه نکن! نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1331
جاودان باد یاد و خاطره ی گروه آرمان خلق! نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1367
ضرورت هوش عاطفی در جنبشها نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1391
قرارخامنه ای برای رفتن راه صدام نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1381
فضای حكومت نظامی در وحشت از چهارشنبه سوری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1454
هم نظریه پردازولایت مطلقه فقیه وهم قربانی آن ! نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1431
آقاي کروبي شیخ لرستان من از خودم مي گويم("2) نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2070
آقاي کروبي شیخ لرستان من از خودم مي گويم(1) نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2078