نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
افزایش اخیر میزان خشونت دولتی در ایران نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1322
طی 6هفته نام مجاهدین از لیست تروریستی حذف خواهد شد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1211
پرس تي وي، تلويزيون انگليسي زبان جمهوري اسلامي نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1170
پرچم هاي چند دوره تاريخي در ايران کثیرالمله را بشناسيم ....... نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1244
قصیده سنگسار!!!!!!!! نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1307
فرزندان عزیز و آگاه لر به کمک زلزله زدگان بشتابید نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1258
یک نمونه از كولونياليسم فرهنگي نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1258
تشویق تماشاگران از اشتباه مرگ برخمینی بجای مرگ برشاه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1860