نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قصیده سنگسار!!!!!!!! نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1551
فرزندان عزیز و آگاه لر به کمک زلزله زدگان بشتابید نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1508
یک نمونه از كولونياليسم فرهنگي نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1521
تشویق تماشاگران از اشتباه مرگ برخمینی بجای مرگ برشاه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2150