نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کاش سران رژیم بخاطر عصبانیت و مبارزه با مخالفان!!! نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1885
فـاوت‌ اساسی فرهنـگي و اجتماعی جوامع اروپـايي و خاور میانه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1618
٢٤ تفـاوت‌ اساسی فرهنـگي و اجتماعی جوامع اروپـايي و منطقه خاورمیانه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1059
دبیر کل سازمان ملل;افزایش دراماتیک اعدام‌ها نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1660
تاریخ !! جدای از هر مرزبندی سیاسی و گروهی نوشته شده توسط nasim 1949
آمار کوچکی از منابع سرزمینهای غرق در فقر لر نشین نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1918
ملت لر ملتی همیشه قربانی نوشته شده توسط administrattion 2193
آیا در ایران سانسور نیست؟ دروغگو دشمن انسانیت است! نوشته شده توسط administrator 2431
حداکثر نتیجه؛ حداقل هزینه توسط کردهای سوریه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2502
اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2216