نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کاش سران رژیم بخاطر عصبانیت و مبارزه با مخالفان!!! نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2078
فـاوت‌ اساسی فرهنـگي و اجتماعی جوامع اروپـايي و خاور میانه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1752
٢٤ تفـاوت‌ اساسی فرهنـگي و اجتماعی جوامع اروپـايي و منطقه خاورمیانه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1182
دبیر کل سازمان ملل;افزایش دراماتیک اعدام‌ها نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1872
تاریخ !! جدای از هر مرزبندی سیاسی و گروهی نوشته شده توسط nasim 2161
آمار کوچکی از منابع سرزمینهای غرق در فقر لر نشین نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2119
ملت لر ملتی همیشه قربانی نوشته شده توسط administrattion 2390
آیا در ایران سانسور نیست؟ دروغگو دشمن انسانیت است! نوشته شده توسط administrator 2632
حداکثر نتیجه؛ حداقل هزینه توسط کردهای سوریه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2718
اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2422