نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فـاوت‌ اساسی فرهنـگي و اجتماعی جوامع اروپـايي و خاور میانه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1880
٢٤ تفـاوت‌ اساسی فرهنـگي و اجتماعی جوامع اروپـايي و منطقه خاورمیانه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1304
دبیر کل سازمان ملل;افزایش دراماتیک اعدام‌ها نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2022
تاریخ !! جدای از هر مرزبندی سیاسی و گروهی نوشته شده توسط nasim 2315
آمار کوچکی از منابع سرزمینهای غرق در فقر لر نشین نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2260
ملت لر ملتی همیشه قربانی نوشته شده توسط administrattion 2540
آیا در ایران سانسور نیست؟ دروغگو دشمن انسانیت است! نوشته شده توسط administrator 2793
حداکثر نتیجه؛ حداقل هزینه توسط کردهای سوریه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2865
اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2575
اعلام موجودیت نیروهای مسلح مقاومت ملی ایران نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1641