چهارشنبه سوری را با شکوه هرچه بیشتر جشن بگیریم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
اسفند 1390,ساعت 20:20:33

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی بهم سازیم و بنیادش براندازیم

سه شنبه 23 اسفند ماه، شامگاه آتش  افروزيم. پاى ميكوبيم.

بار ديگر به جشن تولد تاريخ و سنت زيباي توسط فرزندان لر

خواهيم رفت و با گرمای جان افزا وشعله های

 شادی آور آن با توانی بیشتر ، پلیدی ها را پشت سر خواهیم گذاشت.
شما فرزندان لر در کنار
جنبش رهائی بخش لرستان7+4

هنگام آنست كه جشن آتشین چهارشنبه سورى را

با قدرت وشکوه بیشتر برپا داریم و بته ها را به

رسم نياكان لر و دیگر ملیتهای ایران در كوچه پس

 كوچه هاى ايران آتش زده و زردى و رخوتى كه

سالهاست است با آن دست به گريبان شده ايم و

بار اندوهى كه حاکمان بی خرد و ستمگر بر

دوشهايمان نهاده، به دست شعله هاى

سرخ و گرم آتش چهارشنبه آخرسال بسپاريم

از رنگ آتش گونه اش وحرارت مطبوع شعله هايش، در اين آخرين غروب زمستانى شب چهارشنبه، جانى به مانند جنبش رهائی بخش لرستان بگيريم و چنان غوغايى از شادى آمدن بهار و پيشواز نوروز در ديارمان سر دهيم كه ريشه ى غم و اشك و سياهى آب و خاك ميهنمان خشک شوند.

شعله بيفروزيم تا به حاکمان ايران بگوئيم كه هرگز نخواهند توانست ما را از نياكانمان و ميراث آنها جدا كنند. گرچه هر آنچه در توان داشتند در اين سه دهه بكار گرفتند تا فرهنگ اشك و غم و خون و عزا را جايگزين جشنها و شاديهاى ملت نمايند. اما نوروز و مراسم پیشواز شادی آمیز آن را نتوانستند از ما بگیرند.

این در حالیست که بسيارى از جشنها و مراسم ايرانيان به فرهنگهاى ديگر اقوام جهان هم راه يافته و متحول شده و با زیبائی و شکوه هر چه بیشتر در سرزمین های همسایه و یا حتی دور از ایران برگزار می شوند. به راستى كه در هيچ گوشه دنيا نميتوان رژيمى يافت كه تا بدين حد با فرهنگ ملت خود در ستیز باشد و در نابودی آن تا بدانجا پیش رود که نیاکان ملتی را که بر آن حاکم شده به تمسخر گیرد و به چنین نابخردی هم لقب معلم اول دهد.

ملت آزاده و شريف !َ

سه شنبه 23 اسفند ماه، شامگاهان را يكپارچه آتش خواهيم نمود. غريو شادى را در آسمان ايران بهم پيوند خواهيم زد. از شادى ماست كه ديوان جمهورى اسلامى هراسناك خواهند شد چرا كه اين بد طينتان، پيامبران عزا و رسولان گريه و شيون اند و شادى و سرور ما تيزترين خنجرى است كه بر قلب اين حاکمان ايران بيگانه، خواهد نشست.

ایران کثیر المله زنده بمان و شاد زی، بهار در راه است.

جنبش رهائی بخش لرستان7+4
تاريخ بروز رساني ( 22 اسفند 1390,ساعت 20:26:23 )