وظايف دانشجويان در قبال سياست مافیائی نظام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سياست نظام مافیائی جمهوری اسلامی به سردمداری ولايت فقيه

همواره فشار آوردن به قشر دانشجو و دانشگاهيان بوده كه دست از

سنگر آزادي و حفاظت از ارزشهاي آن، بكشند. زيرا از روز اول

خميني گفت: مشكل ما آمريكا و اسرائيل نيست و هرچه مشكل داريم

از دانشگاه داريم. اين اِعمال فشارها پس از قيام دانشجويان

در 18تير78 شدت يافت. از سال84 كه پاسدار احمدي‌نژاد روي

كار آمد، فشار و محروميتهاي دانشگاهها بيشتر و بيشتر شد. از جمله :

اخراج دانشجويان معترض، انحلال تشكلهاي منتقد دانشجويي، افزايش نيروهاي امنيتي و گسترش حراست در دانشگاهها، و گذاشتن دوربينهاي مانيتورينگ دانشجويان براي ايجاد رعب و وحشت براي شكل نگرفتن هيچ تشكلي در دانشگاه، و پياده كردن طرح «اسلامي شدن دانشگاهها» كه موجب تفكيك جنسيتي در رشته‌هاي دانشگاهي و كلاسهاي درس، و حذف دانشجويان دختر از 600رشته دانشگاهي بود. بطور نمونه امسال فقط در دانشگاه علامه طباطبايي، در 3218كلاس، تفكيك دختر و پسر انجام شده است.

سياستهاي زن ستيزانه حكومتي را نيز بايد به اين محدوديتها افزود. بطوريكه امسال، حق تحصيل دختران و زنان در 36دانشگ

اه، متوقف و 77رشته كارشناسي بر زنان ممنوع گرديد.

تفکيک جنسيتی علاوه بر اين که توهينی به دانشجويان و به ساحت مقدس دانشگاه است، کيفيت علمی دانشگاهها را پايين آورده و از همه مهمتر مقدمه راندن زنان از صحنه فعاليت اجتماعی است. كه در وهله اول نيمي از جمعيت جامعه را حذف ميكند و در گام بعدي نيم ديگر را بي‌خاصيت ميكند چنانچه آنها را از انجام وظايف خود نسبت به جامعه باز ميدارد. زيرا كه هم اكنون سياست عدم حضور دانشجويان در دانشگاهها را در سر ميپروراند. بطور مثال در دانشگاه خواجه نصير فعالیت های مربوط به اخذ وام، پرداخت شهریه، رزرو غذا، خوابگاه و امور دیگر دانشجویی و آموزشی، را الکترونیکی كرده كه این مساله منجر به کاهش مراجعه حضوری دانشجویان به دانشگاه مي‌شود.

اين سياست بخوبي نشان ميدهد كه نظام ولايتمدار جمهوری مافیای اسلامی حاکم بر ایران چقدر از قشر جوان و بخصوص دانشجويان هراس دارد. كه با القاء پيشرفته شدن و الكترونيكي شدن دستگاه، از حضور و اجتماع دانشجويان در مكانهاي دانشگاهي و اداري جلوگيري كند. و بدين ترتيب عنصر پيشتاز و مؤثر د رجامعه را بي‌خاصيت نمايد. در حاليكه دانشجويان و نخبه‌ترين جوانان اين جامعه، بخوبي به وظايف خود در پيشرفت جامعه و از ميان برداشتن رژيمهاي ديكتاتوري آگاهند و اين وظيفه را تا پايان ادامه خواهند داد.ارسالی یکی از یاران داتشجو جنبش رهائی بخش لرستان برای درج در سایت

تاريخ بروز رساني ( 14 آذر 1391,ساعت 18:20:16 )www.lorestan11.com