نامه سرگشاده مادر فدایی به خلقهای قهرمان ايران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
آبان 1387,ساعت 23:59:31

برای فرزندان من اشک تمساح نريزيد!

خلقهای قهرمان ایران!در این دوران پیری و کهولت، در شرایطی که قلبم همچنان و

 مثل همیشه برای آزادی و سعادت مردم ستمدیده ایران و برای همه کارگران و

زحمتکشان که خود جزئی از آنها بوده ام می تپد، کتابی به دستم رسید که

 اطلاعاتی های جمهوری اسلامی در ادامه و تکمیل سرکوبگری ها و جنایات ساواک،

 بر علیه مردم ایران منتشر کرده اند.

تاريخ بروز رساني ( 16 آبان 1387,ساعت 08:02:59 )