٢٤ تفـاوت‌ اساسی فرهنـگي و اجتماعی جوامع اروپـايي و منطقه خاورمیانه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تفـاوت‌ اساسی فرهنـگي و اجتماعی در جوامع اروپـايي و خاور میانه بە روایت تصویر
شاید که این مقایسه کمی تا قسمتی ما را به مشکلات و کوشش در درمان واقف کند !

نظر شما در این بارە چیست را در فیس بوک و یا در ایمیل جنبش رهائی بخش لر برایمان ارسال کنید؟

 

Opinion

 

(اندیشه)

 

 

Way of Life
(روش زندگی)

 

 

 

(وقت شناسی)Punctuality

 

Contacts
(ارتباطات)

 

 

Anger
(خشم و عصبانیت)

 

 

Queue when Waiting
(ایستادن در صف انتظار)

 

 

Self
(خودشناسی)

 

Sundays on the Road

 

(روزهای تعطیل در خیابان)

 

Party
(میهمانی‌)

 

 

In the Restaurant

 

(در رستوران)

 

 

Stomach Ache
(میل و اشتها)

 

 

Traveling
(در سفر)

 

 

Definition of Beauty
(تعریف از زیبایی)

 

 

Handling of Problems
(رسیدگی به مشکلات)

 

 

Three Meals a Day
(سه وعده غذایی در روز)

 

 

Transportation
(حمل و نقل)

 

Elderly in Day to Day Life
(زندگی روزانه سالمندان - پدربزرگ و مادربزرگ)

 

Shower Timing
(زمان بندی برای دوش گرفتن)

 

 

Moods and Weather
(رابطه حال و حوصله با هوا)

 

 

The Boss
(رئیس!)

 

 

Standards Compliance
(رعایت روند و معیارها)

 

 

Status of Children
(جایگاه کودکان)

 

Things that are New
(مواجه شدن با چیزهای جدید)

 

 

Perception of Each Other
(درک از یکدیگر)

ارسالی یاران جنبش رهائی بخش لر 7+4