جشن گلونی سنگر شکستن بت ممنوعیت شادی برای ثبت در تاریخ ملت لر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در جشن گلونی که به همت عزیزان همتبار اما با کنترل نیروهای حاکمیت که فکر میکنند در حکم چوپان مردم هستند !!! خارج از کنترل دشمنان شادی مردم ، در جشن گلونی خرم آباد بخاطر هجوم زیاد جوانان همراه با موزیک شاد لری زن و مرد با هم لری رقصیدند ووو بدون تعارف اعلام میکنیم که ایران باید از ما یاد بگیرد و مثل همیشه یادشان نرود که در تاریخ بنویسند که برای اولین بار در یک جشن رسمی این جوانان لر بودند که آزادی را یواشکی بدست نیاوردند .

عکس ‏‎Nasim Bahrami‎‏

برای اولین بار در کجای ایران طلسم اختناق و ممنوعیت رقص زنان با مردان شکسته شد. این نمایی از شکستن تور خفقان جوانان است که از جوانان لر شروع شده است و ایران باید از ما فرزندان دلیر لر بیاموزد .

بسیاری دوستان و شاید هم دشمنان برای ما پیام دادن که حالا مگه چی شده !!! همه توی پارکها و پشت دیوارها میرقصندو روسری بر میدارند در صدای آمریکا هم نشان میدهند . آخه بیچاره ها ما کجا به شما ایراد گرفتیم که چرا با آهنگهای شاد سالن برج میلاد حتی جرات نمیکنید روی صندلیتان هم برقصید !!!!!!!!!!!!!!!!!!. آقا و خانمی که به عکسهای یواشکیت افتخار میکنی خوب گوش کن ، پسران و دختران لر جلوی چشم تمام کسانی که شما از ترس آنها پشت دیوارها و درختها آزادی خود را جشن میگیرید دو دستماله دقیقا مانند عکس فوق رقصیدند و در چند صحنه دست در دست هم به افتخار همتیار بودن و همبستگی رقصیدند و رقصیدند . تاکور شود هر آنکه نتواند دید..........www.lorestan11.com