نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
صندلی برقی روش جدیداعدام بیگناهان توسط جمهوری اسلامی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1391
ملت لر ملتی همیشه قربانی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1548
وظیفه سنگین مخالفان رژیم با وجود نفوذیهای اطلاعاتی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1160
وظیفه اپوزیسیون در مقابل مسئله حل نشده ملیتها نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1493
آخوند های دروغ گو و شارلاتان، ضد ایران و ایرانی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1763
طنین آوای مرگ جمهوری اسلامی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1237
ما هم باید در حرکات اعتراضی مانند روز کارگر شرکت کنیم نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1394
چرا ما هم در دام تنیده شده ستمکاران دست و پا میزنیم؟ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1143
به دنبال ایجاد کدام تغییر هستیم؟هر کس خود رهبر است نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1538
معلم مبارزمان اسفندیار مرادی هم رفت نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1966