نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قاعده منطقی در جامعه کنونی اینست و بس نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1618
شاعر گمنام بختیاری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1693
ویکی پدیا و ملت لُر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1715
هميشه يك نفر بايد به پا خيزد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2117
خطاب به همشهریان عزیز مسجدسلیمانی ام نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1684
شناسایی افراد وابسته و مشخصات ظاهری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2041
آیا احمدی نژاد یک احمق است یا زیرک؟ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1993
نمایش قدرت آلترناتیو نامطلوب نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1662
مردم لُر و آئین هایش نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1626
سکوتم را مکن باور-گلشیفته فراهانی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2134