نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قاعده منطقی در جامعه کنونی اینست و بس نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1592
شاعر گمنام بختیاری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1675
ویکی پدیا و ملت لُر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1693
هميشه يك نفر بايد به پا خيزد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2089
خطاب به همشهریان عزیز مسجدسلیمانی ام نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1661
شناسایی افراد وابسته و مشخصات ظاهری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2015
آیا احمدی نژاد یک احمق است یا زیرک؟ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1959
نمایش قدرت آلترناتیو نامطلوب نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1640
مردم لُر و آئین هایش نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1608
سکوتم را مکن باور-گلشیفته فراهانی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2101