نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قاعده منطقی در جامعه کنونی اینست و بس نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1573
شاعر گمنام بختیاری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1659
ویکی پدیا و ملت لُر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1675
هميشه يك نفر بايد به پا خيزد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2068
خطاب به همشهریان عزیز مسجدسلیمانی ام نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1642
شناسایی افراد وابسته و مشخصات ظاهری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1996
آیا احمدی نژاد یک احمق است یا زیرک؟ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1935
نمایش قدرت آلترناتیو نامطلوب نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1624
مردم لُر و آئین هایش نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1589
سکوتم را مکن باور-گلشیفته فراهانی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2074