نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
شاعر گمنام بختیاری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1565
ویکی پدیا و ملت لُر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1575
هميشه يك نفر بايد به پا خيزد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1953
خطاب به همشهریان عزیز مسجدسلیمانی ام نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1539
شناسایی افراد وابسته و مشخصات ظاهری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1895
آیا احمدی نژاد یک احمق است یا زیرک؟ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1833
نمایش قدرت آلترناتیو نامطلوب نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1525
مردم لُر و آئین هایش نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1492
سکوتم را مکن باور-گلشیفته فراهانی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1954
فراخوانی از زندگی بازخوان نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1698