نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قاعده منطقی در جامعه کنونی اینست و بس نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1531
شاعر گمنام بختیاری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1622
ویکی پدیا و ملت لُر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1637
هميشه يك نفر بايد به پا خيزد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2019
خطاب به همشهریان عزیز مسجدسلیمانی ام نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1601
شناسایی افراد وابسته و مشخصات ظاهری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1960
آیا احمدی نژاد یک احمق است یا زیرک؟ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1902
نمایش قدرت آلترناتیو نامطلوب نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1587
مردم لُر و آئین هایش نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1554
سکوتم را مکن باور-گلشیفته فراهانی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2026