نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قاعده منطقی در جامعه کنونی اینست و بس نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1557
شاعر گمنام بختیاری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1642
ویکی پدیا و ملت لُر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1657
هميشه يك نفر بايد به پا خيزد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2047
خطاب به همشهریان عزیز مسجدسلیمانی ام نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1624
شناسایی افراد وابسته و مشخصات ظاهری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1979
آیا احمدی نژاد یک احمق است یا زیرک؟ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1920
نمایش قدرت آلترناتیو نامطلوب نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1608
مردم لُر و آئین هایش نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1573
سکوتم را مکن باور-گلشیفته فراهانی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2051