نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قاعده منطقی در جامعه کنونی اینست و بس نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1668
شاعر گمنام بختیاری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1738
ویکی پدیا و ملت لُر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1767
هميشه يك نفر بايد به پا خيزد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2195
خطاب به همشهریان عزیز مسجدسلیمانی ام نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1739
شناسایی افراد وابسته و مشخصات ظاهری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2098
آیا احمدی نژاد یک احمق است یا زیرک؟ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2052
نمایش قدرت آلترناتیو نامطلوب نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1713
مردم لُر و آئین هایش نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1675
سکوتم را مکن باور-گلشیفته فراهانی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2212