نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قاعده منطقی در جامعه کنونی اینست و بس نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1641
شاعر گمنام بختیاری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1717
ویکی پدیا و ملت لُر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1742
هميشه يك نفر بايد به پا خيزد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2147
خطاب به همشهریان عزیز مسجدسلیمانی ام نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1710
شناسایی افراد وابسته و مشخصات ظاهری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2070
آیا احمدی نژاد یک احمق است یا زیرک؟ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2022
نمایش قدرت آلترناتیو نامطلوب نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1689
مردم لُر و آئین هایش نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1646
سکوتم را مکن باور-گلشیفته فراهانی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2170