سرود لری و تصاویر قیام بیشماران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قلماسک امروز تونی ده سو تفنگه .......یک شب با درودهای انقلابی و تقدیم این سرود لری و تصاویر قیام بیشماران  کنونی به همراهان جنبش رهایی بخش لرستان که همواره پیشتاز بوده اند و با امید و اطمینان به آزادی در سال نو میلادی2010

 

یک شب که ما نگه بر آب میکرد  دلم همچون پلنگی مانده در بند هوای جنگ با ظالم میکرد 

 

تاريخ بروز رساني ( 25 آذر 1388,ساعت 18:36:13 )