سال نو 1391 خیلی خیلی مبارک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ازپس زمستانی سرد ، سلام و تبريك سال نو

 

   با آرزوي پيروزي و بهروزي براي همه عزيزان

اميدواریم در سال آينده در رزمي مشترك با يكدلي

و يك رنگي براي آوردن بهاران آزادي ايران و

سرزمینهای ستم دیده لر دست در دست هم در همه

زمينه ها بويژه در پيكار برچیدن ستم كوشا باشيم .

جنبش رهائی بخش لرستان 7+4 

 

ازپس زمستانی سرد ، اینک نسیم بهاری بردرمیکوبد  و آفتاب نرمتاب بهاری گیسوان زمین را باهزاران گل میآراید .انسان نیز، درهیاهوی طبیعت  تلاش  و کوشش ومبارزه برای زندگی بهتر را بازمیآغازد.

دراین هنگامه، انسانهای ستم دیده و زحمتکش در سرزمینهای ستم دیده لر،  اگرلحظه ای درنگ یابد، درچشم انداز دلنواز بهاری آرزوهای دیرینه خود برای زیستن دردنیائی عاری از ستم و استثمار وجنگ وکشتار وآوارگی و دربدری  را میبیند. آری امید به زندگی  مانند سرزمینهای خوشبخت ، برخوردار بودن ازکار-      مسکن-آزادی  و دنیائی عاری از ستم واستثمار  وجنگ وکشتار، اینها آرزوی میلیونها انسانی است که گرفتار فقر و عقب ماندگی ، گرفتار جنگ و آوارگی  واسیر درچنگال حکومت های استبدادی مانند جمهوری اسلامی وطبقات استثمارگر دوران خودهستند.

فرارسیدن نوروز دل افروز الهام بخش فرندان لر و زحمتکش و همه مبارزان  راه آزادی   باد، تا در سال نو کوشاتر ، پرتوان تر ،وسرسختانه تر  برای درهم شکستن  دستگاه ستم و استثمار و زور و سرکوب حاکم بر کشور  گامهای اساسی به پیش بردارند. دیورا های  استبداد و خودکامگی اقلیتی صاحب قدرت و ثروت را درهم شکنند و چشم انداز بهار آزادی و برابری را بر روی خود بگشایند

جنبش رهائی بخش لرستان 7+4 

تاريخ بروز رساني ( 02 فروردين 1391,ساعت 08:12:46 )

 

< بعد